logo
Reintrodukcja rysi do Puszczy Piskiej
„Born to be free”

W Polsce obecnie żyje zaledwie około 200 rysi; przede wszystkim  w Bieszczadach, znacznie mniejsza jest populacja w północno-wschodniej części Polski głównie w Puszczy Białowieskiej.  Te nizinne rysie, bardziej narażone na wyginięcie różnią się od górskich mniej intensywnymi plamkami na futrze.
Częściowo izolowana populacja rysi w Puszczy Piskiej  (północno-wschodnia część Polski) przestała istnieć około 20 lat temu. Główną przyczyną wyginięcia były prawdopodobnie zbyt intensywne polowania. Ponieważ lasy na Mazurach nadal zachowały swój naturalny charakter, wydaje się, że ten piękny drapieżnik mógłby z powodzeniem powrócić do swoich ostoi. Niestety w polskich ogrodach zoologicznych hodowane były tylko rysie karpackie, sprowadzono więc do introdukcji rysie z Białorusi (ZOO Mińsk), najbardziej zbliżone do tych, które żyły na tych terenach.
    W Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie opracowano nową oryginalną metodę „Born to be free” polegającą na tym, iż w środku lasu, w kompleksach najbardziej odpowiednich dla rysi wybudowano woliery, w których umieszczono dorosłe osobniki. Młode rodzą się w ciszy lasu, a woliera jest tak skonstruowana, że od pierwszych dni życia małe mogą wychodzić na zewnątrz przez małe przejścia, przez które nie mogą wydostać się dorosłe rysie.
     Rok 2007 jest czwartym rokiem programu reintrodukcji we współpracy z Lasami Państwowymi i Mazurskim Parkiem Krajobrazowym, a od ubiegłego roku z WWF – Polska.

Strona główna