logo
napis.gif
Cennik...

Park Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie uczestniczył w szkoleniu w zakresie obsługi ZIMS w Amsterdamie. 

W prawdzie ogród zoologiczny funkcjonuje pod nazwą Park Dzikich Zwierząt im. Prof. Benedykta Dybowskiego w Kadzidłowie i nie należy jeszcze do EAZA (European Association of Zoos and Aquaria) jednak ze względu na fakt, że w Kadzidłowie szczególną uwagę zwraca się na gatunki zagrożone, przede wszystkim rodzime oraz prowadzone są programy reintrodukcji tych gatunków używanie programu ZIMS jest bardzo istotne. Szkolenie z zakresu obsługi programu ZIMS (Zoo Information Management System) odbyło się w maju 2011 roku w Amsterdamie i wzięło w nim udział łącznie 22 pracowników ze wszystkich polskich ogrodów zoologicznych w Polsce. Program ZIMS zalecany jest przez EAZA do wprowadzenia we wszystkich europejskich ogrodach zoologicznych i  w przyszłości zastąpić ma całkowicie dotychczas będący powszechnie w użyciu program o nazwie ISIS i SPARKS. Programy te należą do podstawowych narzędzi w pracy hodowlanej w ogrodach zoologicznych. Szkolenie finansowane było przez europejski program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci. Program ZIMS to globalna baza danych o zwierzętach znajdujących się w ogrodach zoologicznych na całym świecie i oprócz podstawowej jego funkcji archiwizacji danych umożliwia skuteczniejsze zarządzanie populacjami, co jest szczególnie ważne jeżeli chodzi o gatunki zagrożone wyginięciem i rosnącą rolę ogrodów zoologicznych w programach ratowania ginących gatunków.   

Badania naukowe
Edukacja ...
kontakt
szkolenia